Redan i mars blommar fruktträden i Umbrien…

Murar vägg

Peter murar upp en ny fin vägg till en av lägenheterna.

Bjälkar

Alla tak i stora huset har tegel och bjälkar. Vi sandblästrade dessa tak i höstas för att få fram det ”nakna” teglet och nu i mars blev bjälkarna nymålade.